Oslo-guide med byvandring langs Akerselva. Ingensgate, Blå kafe i Oslo

Fra Ekerbergparken. Foto: Cathrine Brandt

Fra Ekerbergparken. Foto: Cathrine Brandt

Fra Ekerbergparken. Foto: Cathrine Brandt

Foto: Grete S. Kempton

Foto: Grete S. Kempton

Foto: Grete S. Kempton

Foto: Grete S. Kempton

Fra Ekerbergparken. Foto: Cathrine Brandt

Foto: Cathrine Brandt

1/2