top of page

Norio tilbyr individuelt tilpasset norskkurs med rask progresjon og personlig veiledning for privatpersoner og bedrifter.
Undervisningen kan skje på den enkelte arbeidsplass, i i våre lokaler eller gjennomføres som online-kurs.

Du kan velge en til en undervisning, eller være en del av en tilpasset gruppe.

Å ta individuelle timer er en intensiv og effektiv måte å lære et fremmedspråk på. Undervisningen tilrettelegges dine interesser og ditt tempo - 
du vil ha lærerens fulle oppmerksomhet.

Kursplanen er fleksibel og settes opp for å møte dine behov.
Du og din privatlærer legger opp en plan som vil passe din tid.

Online-kurs
Vi har lang erfaring med Individuelle online-kurs i norsk og jobber på arbeidsplattformen Teams eller Skype.
Dette er perfekt for deg som ønsker å

  • studere norsk 1-til-1 med en nettlærer

  • lære hjemmefra når det måtte passe deg

  • jobbe i ditt eget tempo med temaer som er relevante og interessante for deg

 

Vi har studenter fra alle verdensdeler, og tilbyr spesielt tilrettelagte norskkurs for tysktalende. Ta kontak for et skreddersydd tilbud.

SPRÅKNIVÅ

A1 - Nybegynner

A2 - Litt øvet

B1 - Mellomnivå

B2 - Høyere mellomnivå

C1 - Høyere nivå

C2 -Perfeksjonering

Hvilket nivå er jeg på?
Sjekk Europarådets nivåskala

HER FINNER DU OSS:

BUSS 140 retning Bekkestua

Holdeplass: NORDJORDET

T-BANE NR.2 retning Østerås

Holdeplass: EIKSMARKA

Norwegen

NORSKKURS NIVÅ A1 - NYBEGYNNER

Norskkurs nivå A1 er egnet for deg som aldri har lært norsk før. Her lærer du norsk fra grunnen av.

På nivå A1 lærer du å forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Du lærer å presentere deg selv og andre.


Vi øver på å stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente.
Målet med kurset er å kunne delta i en samtale på en enkel måte. Dette forutsetter at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og samtidig er innstilt på å hjelpe. Læreren tar seg god tid, slik at du blir vant til språkstruktur og uttale.

 

NORSKKURS NIVÅ A2 - LITT ØVET

Du kan starte på norsk A2 etter å ha fullført A1, eller om du har noe basiskunnskap i norsk fra før.
På dette kurset legger vi vekt på grunnleggende grammatikk og muntlig bruk av språket. Her lærer du praktisk norsk knyttet til viktige områder i dagliglivet.


Som elev lærer du å gi enkel informasjon om deg selv og familien, gjøre innkjøp og komme til rette i nærmiljøet. Etter dette kurset vil du kunne klare deg godt i enkle samtalesituasjoner, med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold. Du lærer å sette ord på grunnleggende personlige behov og med enkle ord beskrive din egen bakgrunn og ditt nærmiljø. I undervisningen vil man i tillegg lære litt om Norge og om det norske samfunn.
 

På dette kurset vil vi styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene eleven har fra før. 

NORSKKURS NIVÅ B1 - MELLOMNIVÅ

Du kan starte på norsk B1 når du har tilegnet deg grunnleggende norskkunnskaper.
Nå ønsker du å beherske vanlige, dagligdagse situasjoner. Du forstår allerede en del norsk, men det er vanskelig å utrykke seg klart og forståelig.


På nivå B1 jobber vi med ulike oppgaver for å beherske grammatikken og snakke mer flytende og uanstrengt. Vi legger vekt på å øke kunnskapen om det norske samfunnet og samtidig gi eleven større språklig sikkerhet. Her snakker vi om emner som man ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.


Vi jobber med ulike tekster, avisartikler og illustrasjoner som inspirasjon til dialog og diskusjon.
På nivå B1 lærer du å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse. Vokabularet vokser slik at du kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer.

 

Vi øver på argumentasjon for å kunne forklare og begrunne meninger og planer. Målet er å føle seg trygg både når det gjelder skriftlig og muntlig norsk.

NORSKKURS NIVÅ B2 - HØYERE MELLOMNIVÅ

Dette kurset passer for de som ønsker å ta språkprøven på høyere nivå. Nå har du et godt vokabular i norsk og håndterer de fleste dagligdagse situasjoner. I tillegg har du god kjennskap til hovedtrekkene i den norske grammatikken. Nå ønsker du å kunne uttrykke dine meninger, argumentere og skrive gode tekster.

På norsk B2 tilegner man seg et vokabular som er viktig for arbeidslivet og studier i Norge.
Man behersker nivå B2 når man kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner. Aktiv deltagelse i faglige drøftinger innen ens eget fagområde er nå mulig. Man kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene. I tillegg kan man skrive detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et synspunkt på en aktuell sak, og argumentere for og imot ulike alternativer.


 

NORSKKURS C1 - HØYERE NIVÅ

På nivå C1 behersker du norsk både i arbeidslivet og i hverdagen. Du snakker uanstrengt, spontant og flytende. Nå ønsker du å utvide ordforrådet og luke bort små grammatikalske feil som har sneket seg inn i den daglige talen. I tillegg ønsker du å kunne uttrykke deg skriftlig på et høyt nivå.


Kurset passer for de som ønsker å finslipe språket både skriftlig og muntlig. På norsk C1 perfeksjoneres grammatikken og ordforrådet utvides. Vi jobber med aktuelle nyheter, norsk skjønnlitteratur, faglitteratur, reportasjer og dokumentarprogram. Det legges vekt på diskusjon og analyse, skriftlig sammendrag og argumenterende tekster.

 

På nivå C1 tematiserer vi norsk politikk, kultur og historie. Dette kurset får deg til å tenke og skrive som en nordmann. 

Please reload

bottom of page